Інформація для правовласників

1. Загальна інформація

1.1. Сайт manualov.net є загальнодоступним для всіх користувачів та здійснює свою діяльність з дотриманням чинного законодавства України. Адміністрація сайту не здійснює контроль і не може відповідати за інформацію, що розміщується користувачами manualov.net. В інформаційній системі сайту та його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, що здійснюють автоматичну цензуру та контроль дій користувачів щодо використання сайту.

1.2. Провайдер не несе відповідальності за інформацію, що передається, якщо не він ініціює її передачу, вибирає одержувача інформації, впливає на цілісність інформації, що передається.

1.3. Адміністрація сайту різко негативно ставиться до порушення авторських прав*. Адміністрація сайту вживає превентивних заходів щодо припинення порушень авторських прав з використанням наданих за допомогою сайту послуг, передбачених публічним договором, укладеним нею з користувачами сайту. Тому, якщо Ви є правовласником виняткових майнових прав, включаючи:
виключне право на відтворення;
виключне право на поширення;
виключне право на публічний показ;
виключне право на доведення до загальної інформації
і Ваші права тим чи іншим чином порушуються з використанням даного сайту, ми просимо негайно повідомляти листом (в електронному вигляді), використовуючи форму зворотного зв'язку. Ваше повідомлення в обов'язковому порядку буде розглянуте, а також Вам надійде повідомлення про результати дій щодо передбачуваного порушення виключних прав. Скарга буде розглянута у строки, визначені законодавством України. Відповідно до чинних норм законодавства Адміністрація готова розглянути спірні питання у межах досудового (претензійного чи іншого) порядку врегулювання.

1.4. Адміністрація сайту не здійснює контролю над діями користувачів, які можуть повторно розміщувати інформацію, яка є об'єктом вашого виняткового права. Будь-яка інформація на сайті розміщується користувачем самостійно, без будь-якого контролю з будь-якої сторони, що відповідає загальноприйнятій світовій практиці розміщення інформації в мережі Інтернет. Однак ми у будь-якому випадку розглянемо всі Ваші коректно сформульовані запити щодо інформації, яка порушує Ваші права.

1.5. Якщо Ви виявили на сайті manualov.net контент, який, на Вашу думку, порушує Ваші авторські права, Ви маєте право звернутися до власника веб-сайту та (або) веб-сторінки, на якому (якій) розміщена або в інший спосіб використана відповідна електронна (цифрова) інформація, із заявою про припинення порушення. Заява про припинення порушення подається в порядку, передбаченому законодавством.

2. Заява про припинення порушення авторських прав

2.1. Заява про припинення порушення повинна містити:

а) відомості про заявника, необхідні для його ідентифікації: ім’я (найменування); місце проживання (перебування) або місцезнаходження, адреса електронної пошти або поштова адреса, на яку власник веб-сайту або інші особи в передбачених законодавством випадках мають направляти інформацію; для заявників - юридичних осіб - ідентифікаційні дані про реєстрацію юридичної особи у країні місцезнаходження, зокрема в торговельному, банківському, судовому або державному реєстрі, у тому числі реквізити реєстру, реєстраційний номер;
б) вид і назву об’єкта (об’єктів) авторського права і (або) суміжних прав, про порушення права на який (які) йдеться у заяві;
в) вмотивоване твердження про наявність у заявника майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт авторського права і (або) суміжних прав, зазначених у відповідній заяві, з посиланням на підстави виникнення таких прав та строк їх дії;
г) гіперпосилання на електронну (цифрову) інформацію, розміщену або в інший спосіб використану на веб-сайті;
ґ) вимогу про унеможливлення доступу до електронної (цифрової) інформації на веб-сайті;
д) відомості про постачальника послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного веб-сайту, а саме: найменування; адреса електронної пошти або поштова адреса, на яку в передбачених законодавством випадках власник веб-сайту або інші особи мають надсилати інформацію;
е) твердження заявника, що наведена в заяві інформація є достовірною, а наявність у заявника прав, про порушення яких заявлено, перевірена адвокатом, за представництвом (посередництвом) якого подається заява.

2.2. Заявник звертається із заявою про припинення порушення виключно за представництвом (посередництвом) адвоката. Адвокат надсилає відповідну заяву, за умови ідентифікації заявника, встановлення його контактних даних та підтвердження наданими заявником документами факту наявності у заявника прав, про припинення порушення яких висувається вимога.

2.3. До заяви додається копія одного з документів, що відповідно до законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги заявнику.

2.4. Заявник (представник заявника) несе відповідальність за надання завідомо недостовірної інформації щодо наявності у нього майнових прав інтелектуальної власності, про порушення яких йдеться у заяві.

2.5. Заявник надсилає заяву про припинення порушень власнику веб-сайту з одночасним направленням її копії постачальнику послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного веб-сайту.

3. ДОДАТКОВІ УМОВИ

3.1. За відсутності обставин, передбачених законодавством, Адміністрація сайту не пізніше 48 годин з моменту отримання заяви про припинення порушення унеможливить доступ до електронної (цифрової) інформації, щодо якої подано заяву, та надасть заявнику і постачальнику послуг хостингу інформацію про вжиті заходи.

3.2. Адміністрація сайту може відмовити в задоволенні заяви у разі, якщо:
а) Адміністрація сайту має право на використання зазначеної в заяві електронної (цифрової) інформації, щодо використання якої направлена заява;
б) Адміністрація сайту не є власником веб-сайту, зазначеного у заяві;
в) заява про припинення порушення оформлена з порушенням вимог, визначених законодавством;
г) суб'єкт авторського права зареєстрований в російській федерації.

3.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за порушення авторського права і (або) суміжних прав, вчинені з використанням мережі Інтернет, якщо вчасно вчинила дії, передбачені частиною першою цього пункту.

* за винятком авторських прав, що належать суб'єктам, зареєстрованим в російській федерації.

Оновлено: 20.30 (GMT+2) 17 лютого 2024 року
Адміністрація Manualov.net.