Угода з користувачем

1. Предмет Угоди

1.1. Дана користувальницька угода (далі – Угода) є публічною офертою. Угода адресована невизначеному колу осіб, а саме всім користувачам мережі Інтернет, які так чи інакше використовують або відвідують сайт manualov.net (далі – Користувачі). Угода укладається між Адміністрацією/Власником зазначеного сайту (далі – Адміністрація) та Користувачем. Адміністрація та Користувач далі спільно називаються «Сторони», а окремо – «Сторона».

1.2. Користувачі акцептують (приймають) справжню оферту в той момент, коли починають користуватися сайтом manualov.net (далі – Сайт). Такий акцепт є повним та беззастережним. Користуючись Сайтом Користувачі підтверджують, що вони погоджуються з усіма умовами цієї Угоди та обізнані, що за порушення норм законодавства при користуванні Сайтом Користувачі самостійно несуть відповідальність за свої дії.

1.3. Адміністрація відповідно до законодавства є інформаційним посередником та здійснює діяльність з надання можливості розміщення різного контенту (далі – Контент) на Сайті, а також надає всім Користувачам можливість доступу до такого Контенту на Сайті з дотриманням умов цієї Угоди.

1.4. Сайт являє собою сукупність інформації та програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за адресою: manualov.net.

1.5. Правила користування Сайтом розроблені адміністрацією/власником Сайту та визначають умови використання Сайту, а також права та обов'язки Користувачів та Адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені внаслідок дій Користувачів.

1.6. Сайт надає Користувачам можливість користуватися Сайтом у межах, допустимих законодавством, а також у межах можливостей користування Сайтом, передбачених Адміністрацією.

1.7. Усі права на Сайт в цілому та на використання мережевої адреси (доменного імені) manualov.net належать Адміністрації.

2. Права, обов'язки та відповідальність Сторін

2.1.1. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитись з текстом цієї Угоди перед фактичним користуванням Сайту у частині активних дій Користувача на Сайті.

2.1.2. Користувач при користуванні Сайтом зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства, не порушувати прав третіх осіб та не здійснювати дії, які можуть якимось чином торкнутися, а також порушити права будь-яких третіх осіб, у тому числі права Адміністрації.

2.1.3. Користувач при користуванні Сайтом зобов'язаний суворо дотримуватись вимог законодавства про авторське право та суміжні права, не порушувати авторські/суміжні права третіх осіб та не здійснювати дії, які можуть будь-яким чином торкнутися, а також порушити авторські/суміжні права будь-яких третіх осіб.

2.1.4. Користувач при користуванні Сайтом зобов'язується не розміщувати Контент, якщо право на розміщення такого Контенту не належить Користувачеві згідно з принципами авторського права відповідно до договору або на іншій підставі. Розміщуючи на Сайті Контент Користувач автоматично підтверджує, що має всі права на таке розміщення відповідного Контенту, або підтверджує, що йому належить виключне право на Контент та право на оприлюднення Контенту.

2.1.5. Користувач повністю самостійно несе всю відповідальність за всі свої дії, які він здійснює при користуванні Сайтом, відповідно до законодавства.

2.1.6. Користувач має право користуватися Сайтом у будь-який час та в будь-якому місці, використовуючи всі сервіси та можливості, які надані Адміністрацією, але в рамках обов'язків, передбачених цією Угодою.

2.1.7. Користувач має право розміщувати на Сайті Контент у тому випадку, якщо Користувач має право на таке розміщення Контенту та якщо ці дії ніяк не стосуватимуться прав та законних інтересів третіх осіб, у тому числі авторів Контенту.

2.1.8. Користувач має право реєструватися на Сайті, створювати свою персональну сторінку та заповнювати її інформацією.

2.1.9. Перед розміщенням інформації та Контенту Користувач зобов'язаний попередньо оцінювати законність їхнього розміщення. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі щодо розміщення інформації або Контенту, Адміністрація рекомендує утриматися від здійснення таких дій.

2.2. Права та обов'язки Адміністрації:

2.2.1. Адміністрація має право надавати Користувачеві для користування всі послуги Сайту.

2.2.2. Адміністрація має право видаляти, блокувати, вилучати з Сайту Контент, розміщений Користувачем з порушенням правил цієї Угоди або з порушенням норм законодавства, зокрема норм законодавства про авторське право.

2.2.3. Адміністрація у разі неодноразового порушення Користувачем умов цієї Угоди має право заблокувати даного Користувача та заборонити йому користуванням Сайтом надалі.

2.2.4. Адміністрація сайту має право переглядати Сайт на наявність забороненого контенту і може видаляти або переміщувати (без попередження) будь-який контент або Користувачів на свій особистий розсуд, включаючи без будь-яких обмежень переміщення або видалення контенту, який, на особисту думку адміністрації, порушує ці правила цієї Угоди, законодавець та/або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших користувачів або третіх осіб.

2.3. Сторони за цією Угодою несуть відповідальність відповідно до умов Угоди та норм законодавства.

2.4. Користувач несе відповідальність за незаконне розміщення на Сайті Контенту, право на розміщення якого такому Користувачеві не належить відповідно до норм законодавства.

2.5. Адміністрація не несе відповідальності за якість послуг, що надаються третіми особами користувачам Сайту, хоча б посилання на такі послуги та міститься на Сайті. Це стосується також послуг рекламних та інформаційних агентств з оптимізації інтерфейсу Сайту, мінімізації рекламного та інформаційного навантаження, що доводиться до користувачів Сайту.

2.6. Користувачеві забороняється:

2.6.1. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка: містить загрози, дискредитує, ображає, паплюжить честь та гідність або ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб; порушує права неповнолітніх осіб; є вульгарною чи непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення та тексти чи сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх; містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами; містить опис засобів та способів суїциду, будь-яке підбурювання до його вчинення; пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті чи ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги; містить екстремістські матеріали; пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або посібники щодо вчинення злочинних дій, містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але, не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб; містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі "цифрових наркотиків" (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання; носить шахрайський характер; а також порушує інші права та інтереси громадян та юридичних осіб або вимоги законодавства.

2.6.2. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність інших користувачів Сайту та будь-яких третіх осіб.

2.6.3. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми.

2.7. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті.

3. Інші умови

3.1. При реєстрації на сайті користувач має надати Адміністрації необхідну достовірну та актуальну інформацію. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту та відповідність законодавству наданої під час реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.

3.2. При реєстрації на сайті Користувач погоджується із цими правилами та приймає на себе зазначені в них права та обов'язки, пов'язані з користуванням Сайтом та функціонуванням Сайту.

3.3. Вибрані Користувачем логін та пароль є необхідною та достатньою інформацією для доступу Користувача до сайту. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх безпеку, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіну та паролю, вважаються вчиненими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю або розповсюдження логіна та пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це адміністрацію сайту в установленому порядку.

3.4. Крім свого власного Контенту, користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загальної інформації (публікувати на сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явно вираженої згоди правовласника на такі дії.

3.5. Розміщуючи Контент на Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії Контенту з метою впорядкування та полегшення публікації та зберігання користувальницького Контенту на Сайті.

3.6. Розміщуючи свій контент на Сайті, Користувач автоматично безоплатно надає Адміністрації невиключне право на його використання шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, переробки, перекладу, розповсюдження, доведення до загальної інформації для цілей Сайту або у зв'язку з ними, у тому числі для його популяризації. Для зазначених цілей Адміністрація може виготовляти похідні твори або вставляти Контент користувача як складові у відповідні збірники, вчиняти інші дії, що служать досягненню зазначених цілей.

3.7. Сайт містить (або може містити) посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, інформацію, програми, програми, книги та інший контент, що належить або походить від третіх осіб (контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності та охороняється відповідно до законодавства. Зазначені треті особи та їх контент не перевіряються адміністрацією на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності тощо). Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через сайт або через контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах третіх осіб або в їхньому контенті.

3.8. Посилання, розміщені на сайті, не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного чи некомерційного характеру, розміщену на сайті, не є схваленням або рекомендацією цих продуктів (послуг) з боку Адміністрації.

3.9. Адміністрація Сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, не бере участі у формуванні змісту інформації Користувачів та не контролює та не несе відповідальності за дії чи бездіяльність будь-яких осіб щодо використання.

3.10. Адміністрація Сайту вживає заходів щодо захисту прав та інтересів осіб та забезпечення дотримання вимог законодавства після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту в установленому порядку. Адміністрація сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цих правил і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цих правил, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку інформацію, що публікується Користувачем, що порушує заборони , встановлені цими правилами, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ користувача до всіх або до будь-якого розділу або сервісу сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна користувачеві такою дією.

3.11. Ця Угода має офіційну силу на початку користування Користувачем Сайту, начебто вона була підписана Сторонами в письмовій формі.

4. Додаткові умови

4.1. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Угоди без згоди Користувача.

4.2. Нова Угода користувача набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

4.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Угоди слід повідомляти за допомогою зворотного зв'язку.

4.4. Чинна Угода користувача розміщена на сторінці за адресою https://manualov.net/useragreement.php.

Оновлено: 13.27 (UTC+1) 24 квітня 2022 року
Адміністрація Manualov.net.