Головна Автоблог Автоправо

Розгляд справи про порушення правил дорожнього руху

Поширити

2020-02-23

Після зупинки автомобіля поліцейським, доведення до водія причин превентивного заходу та нормативно-правових актів, на підставі яких застосовуються такі заходи, поліцейський може прийняти рішення про початок процесу притягнення водія до адміністративної відповідальності.

Притягнення водія до адміністративної відповідальності можливе в рамках провадження у справі про адміністративне правопорушення, що здійснюється у загальному або у спрощеному порядку. Спрощене адміністративне провадження відбувається тоді, коли відповідно до закону не складається протокол у справі про адміністративне правопорушення. Згідно з положеннями ст. 258 КУпАП протоколи не складаються при провадженні по справах у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розгляд яких віднесено до компетенції саме Національної поліції України. Таких справ більшість.

Нормативне регулювання провадження у справах про адміністративні проступки здійснюється низкою актів, основним з яких є Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Місце розгляду справи про порушення Правил дорожнього руху

Справа про порушення ПДР розглядається за місцем його вчинення, за місцем обліку транспортного засобу або за місцем проживання водія.

Важливо розуміти, що розгляд справи не обов'язково має відбуватись на тому місці, де водія зупинив поліцейський. З метою забезпечення всіх своїх прав водій може заявляти клопотання про перенесення справи та визначення іншого місця розгляду справи про адміністративне правопорушення. У поліцейського практично відсутні законні підстави відмовити водію у такому клопотанні.

Справа в тому, що підстав для ототожнення місця вчинення адміністративного правопорушення з місцем розгляду справи про таке правопорушення немає, а словосполучення "на місці вчинення правопорушення" і "за місцем його вчинення", які містяться у статтях 258 та 276 КУпАП, мають різне цільове спрямування і різний правовий зміст. Словосполучення за місцем його вчинення вказує на місцезнаходження органу, уповноваженого законом розглядати справу, і це чітко визначене рішенням Конституційного Суду.

Стаття 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Офіційне тлумачення Конституційного Суду положення частини першої статті 276

Докази порушення Правил дорожнього руху

Доказами у справі про адміністративне правопорушення можуть бути будь-які фактичні дані, на основі яких поліцейський встановлює наявність чи відсутність правопорушення, винність водія та інші обставини, що мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються:

 • протоколом про адміністративне правопорушення;
 • поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;
 • поясненнями потерпілих та свідків;
 • висновком експерта;
 • речовими доказами;
 • показаннями технічних приладів та засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису;
 • актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу;
 • протоколом про вилучення речей і документів;
 • іншими документами.

У силу принципу презумпції невинуватості, діючого в адміністративному праві, всі сумніви у винності особи, що притягується до відповідальності, тлумачаться на її користь. Недоведена вина прирівнюється до доведеної невинуватості.

Пам'ятайте, щоб поліцейський мав можливість оцінити докази за своїм внутрішнім переконанням, вони мають бути в наявності ще до початку розгляду справи.

Стаття 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Права водія, який притягається до адміністративної відповідальності

Водій, який притягається до адміністративної відповідальності має право:

 • знайомитися з матеріалами справи;
 • давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання;
 • при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката або іншого фахівця у галузі права;
 • виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача;
 • оскаржити постанову по справі.

Крім того, у відповідності до статті 63 Конституції України, водій не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Важливо знати, що право водія на захист закріплене частиною 1 статті 59 Конституції України та не може бути обмежено у відповідності до частини 2 статті 64 Конституції України. Також, стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає право кожного обвинуваченого захищати себе особисто або використовувати правову допомогу захисника, вибраного ним на власний розсуд, а стаття 2 та пункт З статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права зазначають, що держава повинна гарантувати кожному, чиї права і свободи порушено, ефективний засіб правового захисту та можливість вільного вибору захисника.

Стаття 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Підготовка до розгляду справи

Поліцейський під час підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

 • чи належить до його компетенції розгляд цієї справи;
 • чи правильно складено протокол (якщо це передбачено) та інші матеріали справи;
 • чи повідомлено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду (якщо справа не розглядається на місці);
 • чи витребувано необхідні додаткові матеріали, які потрібні для вирішення справи;
 • чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

Стаття 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Порядок розгляду справи

Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито та в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Простіше кажучи, поліцейський зобов'язаний весь час розгляду справи знаходитись біля водія, а не просто складати постанову, знаходячись у службовому автомобілі, як іноді буває.

Розгляд справи розпочинається з представлення поліцейського, який розглядає цю справу. Поліцейський, що розглядає справу:

 • оголошує, яка справа підлягає розгляду;
 • оголошує, хто притягається до адміністративної відповідальності;
 • роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки;
 • оголошує протокол про адміністративне правопорушення (якщо це передбачається КУпАП);
 • заслуховує осіб, які беруть участь у розгляді справи;
 • досліджує та оцінює докази;
 • вирішує клопотання;
 • допитує свідків.

Стаття 279 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Поліцейський при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати:

 • чи було вчинено адміністративне правопорушення;
 • чи винна дана особа в його вчиненні;
 • чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
 • чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність;
 • чи є підстави для передачі матеріалів справи на розгляд громадської організації або трудового колективу;
 • інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Стаття 280 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Постанова в справі про правопорушення ПДР

За результатами розгляду справи виноситься постанова в справі про адміністративне правопорушення, яка оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення поліцейський може звільнити особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням

Постанова повинна містити:

 • прізвище, ім’я та по батькові, посада поліцейського, який виніс постанову;
 • дату розгляду справи;
 • відомості про водія;
 • опис обставин, установлених під час розгляду справи;
 • дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;
 • транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);
 • технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис (якщо такий запис здійснювався);
 • прийняте у справі рішення;
 • зазначення нормативного акта, що передбачає відповідальність за правопорушення;
 • розмір штрафу та порядок його сплати;
 • правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його оскарження;
 • відривну квитанцію із зазначенням реквізитів та можливих способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу;
 • вказівку про порядок і строк її оскарження.

Постанова підписується поліцейським, який розглянув справу. Копія постанови вручається особі, щодо якої її винесено, під підпис. У разі відмови водія від підпису або від отримання копії постанови, вона протягом трьох днів висилається поштою за адресою проживання водія.

Стаття 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Ніколи не відмовляйтесь від отримання постанови! Якщо ви не сплатите штраф у визначений термін, ви будете нести додаткову відповідальність. Крім того, ваш підпис у постанові не означає вашої згоди з зазначеним рішенням, а свідчить лише про отримання її копії. Також, враховуючи можливі затримки при відсиланні постанови поштою, ви не будете мати змоги її оскаржити.

Часто поліцейський, не маючи відповідних доказів порушення водієм Правил дорожнього руху, обмежується усним зауваженням без фактичного розгляду справи та винесення постанови. Слід зауважити, що це також є видом адміністративного стягнення, має бути зазначене у постанові та може бути оскаржене.

Стаття 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Підсумуємо

Водій має право

Знайомитися зі всіма матеріалами справи

Давати пояснення, подавати докази та заявляти клопотання

Користуватися юридичною допомогою

Користуватися послугами перекладача

Не свідчити проти себе та близьких родичів

Оскаржити постанову

Поліцейський зобов'язаний

Ознайомити водія з його правами та обов'язками

На вимогу водія ознайомити його з усіма матеріалами справи

На вимогу водія надати йому можливість скористатися послугами адвоката

Провести розгляд справи у відповідності до нормативно-правових документів

При будь-якому рішенні по справі винести постанову

Використані посилання:
Конституція України
Закон України "Про дорожній рух"
Закон України "Про Національну поліцію"
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Правила дорожнього руху"
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Кодекс адміністративного судочинства України
Рішення Конституційного Суду України у справі у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Наказ МВС України від 07.11.2015 року №1395 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі"

Чи завжди потрібно показувати поліс страхування поліції?

Чи завжди потрібно показувати поліс страхування поліції?

Які документи необхідні для перереєстрації транспортного засобу після встановлення ГБО?

Які документи необхідні для перереєстрації транспортного засобу після встановлення ГБО?

Як відновити номерні знаки, якщо їх втрачено або викрадено?

Як відновити номерні знаки, якщо їх втрачено або викрадено?

Карта камер фіксації порушень ПДР

Карта камер фіксації порушень ПДР

Як швидко вивчити Правила дорожнього руху?

Як швидко вивчити Правила дорожнього руху?

Штрафи та санкції за порушення ПДР

Штрафи та санкції за порушення ПДР

Останні зміни в Правилах дорожнього руху України

Останні зміни в Правилах дорожнього руху України

Номерні знаки для транспортних засобів України

Номерні знаки для транспортних засобів України
Коментарі

Щоб мати змогу залишати коментарі, увійдіть на сайт або зареєструйтесь